Privaatsuspoolika

Veebipoe hinnapomm.ee isikuandmete vastutav töötleja on AmeiZing OÜ (16512038) asukohaga Võru maakond, Võru linn, Räpina mnt 16, 65606, +372 546 23306  ja info@hinnapom.ee   .

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.
  • IP aadress

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). E-posti kasutatakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoni nr kasutatakse pakiautomaati jõudnud kauba teavitamiseks.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).

Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine)

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse   serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks või kolmanda riigi ettevõttele, mille osas on kohaldatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 46 või 47 või 49 lõikes 1 nimetatud kaitsemeedet.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest, milleks on: (Andmevahetus e-poega toimub krüpteeritud ühenduse kaudu (TSL), kliendi paroole hoitakse krüpteeritult (räsid), e-kirjade saatmisel on kasutusel standardne krüpteerimine, e-poe serverite kaitseks on rakendatud tulemüüri ja asjakohast viirusetõrjet, luuakse regulaarseid varukoopiaid, mida hoitakse e-poe serverist eraldi)

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatest vastuvõtjatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 28.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis või klienditoe vahendusel. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Kui isikuandetega tutvumise taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta kliendikonto seadete all või teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va isikuandmed (ostuajaloo andmed), mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni

Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Piiramine

Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Vastuväited

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel                                                                          ja                                                                 põhjusel.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Siit on leitav teave selle kohta, milliseid Küpsised või muud sarnased tehnoloogiaid on kasutusel hinnapommis ning kus on vastava töötluse osas täpsem teave.

Võime koguda www.hinnapomm.ee Külastajate ja Kasutajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja/Kasutaja brauseri poolt Külastaja/ Kasutaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid ning neid andmeid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave)  töödelda.

Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada teenuse tarbimist vastavalt Andmesubjekti harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Kasutajat sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Andmesubjektide loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Kasutame sessiooni- ja püsiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles hinnapommis korduval kasutamisel.

Hinnapommis võib olla kolmandate osapoolte Küpsiseid, mille osas on vastutavaks töötlejaks Meie koostööpartnerid.

Kasutame järgmist liiki Küpsiseid:

Vajalikud Küpsised – on vajalikud kasutada – lehel ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada, sh võimaldavad vajalikud Küpsised sisselogimist, erinevaid olulisi funktsioone, eristada bot’e inimestes ja tagada muid turvafunktsioone. Ilma nende Küpsisteta ei saa veebileht korralikult toimida ja teenuse osutamine võib olla takistatud. Kuna vajalikud Küpsised on www.hinnapomm.ee lehekülje toimimiseks vältimatult vajalikud, siis on need Küpsised alati sisselülitatud.

Eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde Andmesubjekti tehtud valikuid ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi www.hinnapomm.ee lehekülje kasutamiseks. Salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul kogutakse seadme tehnilisi andmeid ja salvestatakse Andmesubjekti tehtud valikuid ja tunnuseid (nt kasutajanimi, keel, asukohariik).

Funktsionaalsed/ statistika/ analüütika Küpsised – on Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas Andmesubjektid www.hinnapomm.ee lehekülge kasutavad, näiteks milliseid alamlehti kõige sagedamini külastatakse ja mis on veateateid esines. Need küpsised ei kogu üldjuhul teavet, mis isiku tuvastab. Neid kasutatakse veebilehe toimimise ja teenuse pakkumise parandamiseks.

Turundus ja isikupärastatud analüütika Küpsised – Küpsised, mida kasutatakse turundustegevuste optimeerimiseks ja/ või isikupärastatud reklaami kuvamiseks. Need Küpsised võivad olla ka kolmanda osapoole Küpsised.

Küpsiste osas nõustuvad Külastajad/ Kasutajad nende kasutamisega www.hinnapomm.ee leheküljel. Töötluse aluseks on kasutaja nõusolek. Ilma Küpsiseid lubamata ei pruugi veebilehe kõik funktsioonid Külastajale/ Kasutajale saadaval olla. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja/ Kasutaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete ja www.hinnapomm.ee lehekülje Küpsiste lahenduse kaudu. Andmesubjekt saab Küpsiseid liikide kaupa sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud küpsised, mis on automaatselt sees).

Täpsem teave Küpsiste kohta ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta on leitav www.hinnapomm.ee lehekülje vastava Küpsiste lahenduse kaudu.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@hinnapomm.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)

Lõppsätted

6.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

6.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.hinnapomm.ee kaudu.

6.3. Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

AvaldamineKehtima hakkaminePeamised muudatused
01.10.202301.10.2023 
Ostukorv
Scroll to Top