Finish Nõudepesumasina loputusvahend sidrun 800ml

3.88

4.20€/L

Saadavus: 6 laos

Finish Rinse Aidil on 5 tõhusat toimeainet ja klaasikaitse koostiosa* säravamate ja kuivemate** nõude saamiseks.
See viiekordne toime loputab sette, kiirendab kuivamist, võitleb veeplekkidega, jäädvustab kaitse ja tagab hiilgava sära.
(*Kaitseb klaasi korrosiooni vastu, kui kasutada koos Finish Shine and Protect Detergents** versus ainult pesuvahend).
Koostisosad: Vesi, rasvalkohol alkoksülaat, naatriumkumenesulfonaat, polükarboksülaadid, sidrunhape, parfum, 2,6-di-tert-butüül-p-kresool, limoneen, tetranaatriumetidronaat, heksüültsinnamal, metüülkloroisotiasolinoon, metüülisotiasolinoon.
Hoiatus!

Põhjustab tugevat silmade ärritust. Sisaldab reaktsioonisegu : 5-kloro-2-metüül-4-osotiasoliin-3-oon [EC-nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EC-nr. 220-239-6] (3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitseprille/kaitsemaski. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Kaal 0.800 kg
Ostukorv
Scroll to Top